mercredi, juin 14, 2017

Really nothing to say about this

Na rozdíl od jiných zdrojů, např. surovinových nebo finančních nelze
jednoduše objednat zaměstnance s určitou potřebnou kombinací
charakteristických znaků. Lidé mají celé komplexy vlastností, které
ovlivňují úspěšnost personálních rozhodnutí. Organizace se tak někdy musí
vyrovnávat i s takovými vlastnostmi svých zaměstnanců, které se nekryjí
s jejími požadavky. (str. 146)
-- Milkovich, Boudreau


on the mercredi 14 juin 2017, 12:11:01 (UTC+0200)

Aucun commentaire: