jeudi, juin 15, 2017

Really nothing to say about this

Apoléna stačila sotva zavřít dveře kůlny a ještě se ani
nerozkoukala ve tmě, když se dveře znova rozletěly a vpustily dovnitř
déšť, vítr a desátníka Řemendra.
"Vstávat! Budičééék! Na nohy, pokud si je najdete, a do ponožek!
Hup, hup, hi, ho, hup, hup..."
Všude kolem Apolény se najednou začala zvedat a pohybovat těla.
Jejich hlavy musely poslouchat ten hlas přímo, protože žádný mozek by
nedokázal zareagovat tak rychle.
-- T. Pratchett: Podivný regiment


on the jeudi 15 juin 2017, 18:11:02 (UTC+0200)

Aucun commentaire: