mardi, juin 20, 2017

Really nothing to say about this

Поединичните ръководители, колкото и умни и просветени да са, могат
по-лесно да се заблудят и сбъркат, отколкото зряло обдуманото общо или
народно мнение.
-- Петко Славейков
при съставянето на Търновската конституция


on the mardi 20 juin 2017, 23:34:01 (UTC+0200)

Aucun commentaire: