mardi, juin 13, 2017

Really nothing to say about this

Poznání bez řádu je šílenství.
-- Gracian


on the mardi 13 juin 2017, 03:11:01 (UTC+0200)

Aucun commentaire: