jeudi, juin 15, 2017

Really nothing to say about this

Българите като видели тези гъсти многобройни редици, се отчаяли за
спасението си, избягали в укрепление и взели мерки за защита. След
като в продължение на три-четири дена те не се осмелявали да излязат
от това укрепление, а ромеите не завързали сражение поради блатата,
мръсният народ, забелязвайки слабостта на ромеите, се съвзел и станал
по-смел.
-- за идването на Аспаруховите българи,
из византийска хроника от IX век


on the jeudi 15 juin 2017, 20:34:01 (UTC+0200)

Aucun commentaire: