dimanche, juin 18, 2017

Really nothing to say about this

Když jsi přišel na svět, plakal jsi a všichni se radovali. Žij tak,
aby všichni plakali, až budeš svět opouštět.
-- Konfucius (Kung fu tse)


on the dimanche 18 juin 2017, 15:11:01 (UTC+0200)

Aucun commentaire: