dimanche, juin 11, 2017

Really nothing to say about this

A tak slabý, opovrhovaný cech alchymistů nikdy neaspiroval
na mocné místo mezi ostatními, jak to dělala většina cechů, například cech
zlodějů, žebráků nebo vrahů, ale zato se věnoval péči o vdovy a rodiny těch
alchymistů, kteří vstoupili do příliš důvěrného styku například s kyanidem
draselným nebo vydestilovali nějaké zajímavé houby, vypili výslednou látku
a pak sestoupili se střechy, aby se prolétli s vílami.
-- T. Pratchett: Pohyblivé obrázky


on the dimanche 11 juin 2017, 08:34:01 (UTC+0200)

Aucun commentaire: