dimanche, juin 11, 2017

Really nothing to say about this

Mrakoplaš nebyl zvyklý na to, že se lidé radují, když ho vidí.
Bylo to nepřirozené a nevěštilo to nic dobrého. Ti lidé totiž nejen
jásali, ale dokonce po nich házeli květiny a klobouky. Klobouky sice
byly vyrobeny z kamene, ale ta myšlenka v tom byla.
-- T. Pratchett: (Faust) Erik


on the dimanche 11 juin 2017, 19:34:02 (UTC+0200)

Aucun commentaire: