jeudi, juin 15, 2017

Really nothing to say about this

Lidé, kteří rozumějí peněžnictví, se dělí na dvě skupiny - na ty, kteří
sami vlastní veliké jmění, a na ty, co nemají ani vindru. Pro milionáře
je milión liber něčím skutečným a pochopitelným. Pro vědce, který se
zabývá užitou matematikou, či pro docenta ekonomie (o nichž o obou se dá
předpokládat, že skoro hladovějí) je milión liber stejně skutečný jako
tisíc, protože jakživ žádnou takovou sumu nevlastnili. Svět je však plný
lidí, kteří spadají mezi tyto dvě kategorie, nevědí nic o miliónech, ale
jsou zvyklí myslet v tisících, a z takových lidí také obvykle sestávají
finanční komise. (str. 55)
-- Parkinson


on the jeudi 15 juin 2017, 08:34:02 (UTC+0200)

Aucun commentaire: